Behandlingen

Under behandlingen ligger du på en briks med bare fødder. Du skal ikke klædes af. Jeg behandler hovedsageligt på fødderne, men anvender også akupressur punkter og meridianbaner på hele kroppen.

Behandlingen udføres individuelt og i samarbejde med dig, så dine grænser for hvad du kan klare med hensyn til ømhed og smerte ikke overskrides.

Jeg anvender økologisk hjemmelavet massagecreme.

Behandlingen virker bedre, hvis du har fjernet eventuel hård hud på fødderne eller har blødt den hårde hud op med et fodbad inden du kommer.

Varigheden af en behandling afhænger af alder og hvad der behandles for, se under priser.

Bruger du andre behandlingsformer eller ønsker at inddrage din praktiserende læge, vil jeg gerne samarbejde omkring den bedste løsning for dig.

Sådan foregår det i klinikken i forhold til Databehandler loven (GDRP):

I forbindelse med dit  første behandling hos Zoneklinik Majhave, vil du blive informeret om dataindsamling/dataopbevaring og en udvidet samtykkeerklæring underskrives.
Personoplysninger anvendes alene til identifikation af dig

Helbredsoplysninger indhentes for at behandlingsplan kan udarbejdes og den bedst mulige behandling kan gennemføres.

Du informeres om, at dit samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes, men i så fald, er det ikke muligt at få behandling, da jeg som Registeret behandler (RAB) har pligt til at føre journal.
(Jf. gældende lov (Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere) § 2 stk. 3 er klinikken forpligtet til at føre journal over enhver klient/behandling.)

Der  informeres om, journaloplysninger efter ønske kan overføres til anden behandler, senest 4 uger efter anmodning herom er fremsat.

Der optages journal alt efter hvilken behandling, der skal påbegyndes.

Du har til enhver tid ret til aktindsigt 
(jf. gældende regler beskrevet i persondataloven § 31, ligesom klienten har ret til at berigtige de indsamlede oplysninger, jf. persondataloven § 35 og 37.)

Samtykkeerklæringer og journalerne opbevares hos leverandør:
Cbit, Bülowsvej 3, 1870 Frederiksberg C.
Adgang til dette system er med personlig kode, som kun bruges af Annemette Josefsen Samtykkeerklæring opbevares så længe behandling foregår og 5 år derefter.
Samtykkeerklæringer slettes samtidig med sletning af journal, hvilket sker på anmodning fra dig eller senest 5 år efter seneste kontakt.

Samtykkeerklæringerne makuleres efter de er skannet ind på CBit`s journalsystem, Elektroniske journaler slettes fra egen computer samt fra databehandlers database, hos Cbit efter senest 5 år.

Såfremt der sker brud på personsikkerheden iværksættes sikkerhedsforanstaltninger straks.(indenfor 24-48 timer). Klienter samt Datatilsynet underrettes senest 72 timer efter klinikken er blevet bekendt med bruddet.
Sletning af data sker senest 5 år efter seneste kontakt eller efter anmodning fra klienten/kunden, se ovenfor.

Evt. klage over databehandling hos behandleren kan indgives skriftligt til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, jf. gældende regler.

Risikovurdering for opbevaring af personfølsomme data:

Zoneklinik Majhave vil til enhver tid sørge for, at sikkerheden for opbevaring af de elektroniske journaler er optimal, dette gøres på en lukket server hos Cbit. Koden til systemet er personlig og skiftes hver 3 måned eller ved mistanke om at computeren har været hacket.

For computeren, der bruges til dette formål, er der installeret Bullguard antivirus program. Computeren slumre ned efter 5 min fravær og derved skal den aktiveres ved brug af personlig kode for at få adgang. Koden til computeren skiftes hver 3 måned.

Samtykkeerklæringer makuleres eller efter de er skannet ind i Cbits journalsystem.

Computeren er låst inde i skab. Huset hvor computeren opbevares har overvågnings kameraer og tyverisikring på døre og vinduer